OM OSS

SOLID BYGGKONSULT

”Solid Byggkonsult är ett konsultföretag med fokus på att skapa struktur och ordning i dina byggprojekt. 

Tack vare mångårig erfarenhet inom byggsektorn kan vi leverera gedigen kunskap och trygga lösningar för dina behov.” 

//Magnus Pettersson, grundare & VD

 

Magnus – SOLID Byggkonsult

Magnus Pettersson SOLID Byggkonsult

 

Redan som lite grabb, så fascinerades jag av byggandets ädla konst. En strid ström av skapelser i form av kojor, lådbilar och båtar producerades på löpande band. Inte alltid till fars glädje, då både plank och spik försvann i ett nafs, samtidigt som det blev en hel del arbete med att avveckla skapelserna.

När tiden var mogen och jag blev så pass stor så att jag själv kunde cykla efter skolan, så slutade ofta skoldagen med ett besök på någon av min fars byggprojekt. På den tiden var det inte samma fokus på arbetsmiljö och man kunde som nyfiken pojke glida runt på byggena och fascineras över den action och skaparkraft som varje dag på ett bygge består i. Man kunde prata och fråga hantverkarna om allt och ofta var man där och ville hjälpa till och få vara en del i byggandet. Man var inte gammal nog för att få arbeta, men dock så fick man ju följa med farsan till skogen och hugga om lördagarna, vilket var lika kul och fascinerade.

Sommaren när jag fyllde 13 år, så fick jag äntligen sommarjobba för första gången. Arbetet bestod i att måla bodar på Skanskas förråd i Oskarshamn, vilket man konstigt nog i efterhand tyckte var otroligt roligt. Det gick åt mycket färg och efter ett par veckor kunde byxorna liknas efter ett par kraftiga skinnbrallor. Även sommaren då jag fyllde 14 år, så målades allt som kom i min väg. Även traktorn blev lysande gul som en ny uppstigen sol. För pengarna jag tjänade gick jag raka vägen till affären och köpte min första stereoanläggning. Min far lät sig inte imponeras av tilltaget.

Vill du fortsätta att läsa den här personliga beskrivningen av mina erfarenheter och vad det är som format mig, gör du det här (PDF).

Kompetenser

Projektledning

Vi på SOLID Byggkonsult utför uppdrag som projektledare inom bygg. Projektledning, på engelska project management, innebär att vi ansvarar för genomförandet av ett projekt.

Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att vi ansvarar för planering och förberedelsearbete för ett projekt. Det kan handla om en ny- eller ombyggnation av en fastighet.

Besiktningar

Behöver du en besiktningsman? Det finns olika typer av besiktning för olika ändamål, som bland annat entreprenad- och småhusbesiktning, sedan finns det olika sorters besiktningar för de olika faserna i ett projekt, som förbesiktning, särskild besiktning, slutbesiktning och överbesiktning.

Vi på SOLID Byggkonsult utför olika besiktningar och vi är certifierad entreprenadbesiktningsman genom SBR, medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktningar samt medlem i Gar-Bo.

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig biträder vi byggherren (byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som till exempel husbyggen och infrastrukturprojekt) med att upprätta förslag till kontrollplan och angående rivningsåtgärder biträda vid inventering av farligt avfall och övrigt avfall. Vid uppdrag som kontrollansvarig ansvarar vi för att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, samt se till att nödvändiga kontroller utförs.

Vid eventuella avvikelser från föreskrifter och villkor informerar vi byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden. Vi närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller och vid byggnadsnämndens besök av arbetsplatsen. Vi dokumenterar byggplatsbesöken och noterar de iakttagelser som kan vara betydelsefulla vid utvärderingen inför slutbeskedet. Vi avger även ett utlåtande som underlag för slutbesked till byggherren och byggnadsnämnden.

Vi är medlem i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga och certifierad kontrollansvarig genom RISE.

Byggrådgivning

Byggrådgivning är rådgivning i form av råd, kunskap och stöd inom bygg. Byggrådgivning är till hjälp för att gå vidare i en byggprocess. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Bas-P Byggarbetsmiljösamordnare för projektering

Vi samordnar och sammanställer de underlag som projektörerna tar fram. Planerar och projekterar utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Håller oss uppdaterade om det arbetsmiljöarbete som projektörerna utför. Vi ser till att de arbetsmiljörisker som finns bevakas. Läs gärna mer om BAS-P på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare för utförande

Vi samordnar entreprenörernas arbeten i byggskedet så att de ej skapar risker. Håller oss uppdaterade om det arbetsmiljöarbete som entreprenörerna utför. Anordnar regelbundna samordningsmöten och följer upp med de inblandade entreprenörerna. Läs gärna mer om BAS-U på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Gar-Bo

I samarbete med Gar-Bo Besiktning AB besiktar vi småhus enligt ABS 09.

Gar-Bo har även ett försäkringsbolag som i Sverige är ledande inom byggrelaterade försäkringar. De erbjuder trygghetslösningar inom nybyggnation och vid småhusförsäljning. Genom Gar-Bos försäkringar får kunden kunskap, goda råd och trygghet när de ska förverkliga sina husdrömmar. Gar-Bo erbjuder även försäkringslösningar, tjänster av olika slag och utbildningar som är anpassade för småhusföretag, byggentreprenörer och nybildade bostadsrättsföreningar. Läs gärna mer om Gar-Bo

SBR

SOLID Byggkonsult är medlem i SBRs expertgrupp för entreprenadbesiktningar och kontrollansvariga. SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg som bildades år 1951. SBR bedriver utbildning av besiktningsmän och ger även ut tidskriften “husbyggaren”. Läs gärna mer om SBR.

 

On Pointigo – framdrift i projekt

Som projekteringsledare vill jag se framdrift i projektet och att alla projektdeltagare känner delaktighet och tar ansvar för sina egna åtaganden och levererar underlag i tid. Detta har resulterat i On Pointigo som skapar struktur och framdrift i projekten. Läs mer om On Pointigo på onpointigo.com