Byggnation av Döderhultans plats vid Forum i Oskarshamn