Nybyggnation av lokaler och bostäder vid Gesällen i Kalmar