Om- och tillbyggnation av lokaler för Coop Flanaden i Oskarshamn