Tillbyggnation och ändring av kontorslokaler vid kvarteret Mejseln i Nybro