Om- coh tillbyggnad av lokaler och kontor vid Vulkanus i Nybro