Om- och tillbyggnation av lokaler för Liljas Bil i Kalmar